Informácia k zmene výšky daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov (platná od 1. júla do 31. decembra 2021)

V súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zvyšuje daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov, a to z 23,22 eura na 39,47 eura, pričom v tejto výške bude platiť do konca roka 2021.

Dátum publikácie:14. 7. 2021
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_bonus-deti

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou od 1. júla 2021 sa zvyšuje daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov, pričom sa jeho výška zvyšuje na 1,7-násobok a v tejto výške bude platiť do konca roka 2021.

Od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 pri uplatnení daňového bonusu postupuje daňovník podľa § 52zzj ods. 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10 ZDP.

V súlade s § 52zzj ods. 2 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. najmenej 3 738 eur), alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus mesačne, vyplatí počnúc mesiacom júl 2021 daňový bonus mesačne vo výške:

  1. 22,17 eur (v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP suma platná na rok 2021 = 23,22 eur),
  2. 2-násobok sumy daňového bonusu (t. j. 46,44 eur), ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. 1,7-násobok sumy daňového bonus (t. j. 39,47 eur), ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021.

 

V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je stanovená nasledovná výška daňového bonusu:

1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Dieťa

Suma daňového bonusu

do 6 rokov

46,44 €

nad 6 rokov

23,22 €

 

V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 bude platné prechodné ustanovenie § 52zzj a výška daňového bonusu bude:

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

Dieťa

Suma daňového bonusu

do 6 rokov

46,44 €

nad 6 rokov do 15 rokov

39,47 €

nad 15 rokov

23,22 €

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.