Kalkulačka pre výpočet rovnomerných a zrýchlených odpisov po 1. 1. 2020

Od 1. januára 2020 došlo k niektorým zmenám v odpisovaní hmotného majetku. Pri výpočte daňových odpisov za rok 2020 môžete využiť našu aktualizovanú kalkulačku na výpočet odpisov po zmenách v odpisovaní účinných od 1. 1. 2020.

Dátum publikácie:25. 11. 2020

tt_chlapik-po-krk-v-papieroch-s-kalkulackou

Nová odpisová skupina

Od roku 2020 sa zaviedla nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, čím došlo k rozšíreniu odpisových skupín na sedem. Do odpisovej skupiny 0 patria podľa prílohy č. 1 k ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 len osobné automobily s elektrickým pohonom zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, u ktorých je tak zvýhodnený spôsob odpisovania oproti automobilom s iným pohonom.

Ide o osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú skratku:

  • BEV (Batery Electric Vehicle) – označuje sa tak vozidlo výlučne na elektrický pohon. Takéto vozidlo je poháňané elektromotorom a ako zdroj energie mu slúži batéria (akumulátor), ktorej kapacita určuje jeho maximálny možný dojazd. BEV nemá spaľovací motor ani žiadnu inú možnosť, ako si elektrickú energiu vyrobiť, elektrické automobily plne využívajú na svoj pohon iba elektrickú energiu, uloženú v batériách;
  • BPHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – ide o hybridné elektrické vozidlo, ktoré má aj elektrický, aj spaľovací motor a na svoj pohon využíva obidva motory. Batériu takéhoto vozidla je možné dobíjať pripojením na externý zdroj elektrickej energie, ale aj pomocou zabudovaného motora a generátora. Zvýhodnený spôsob odpisovania možno uplatniť na plug-in hybridné elektrické vozidlo, ktoré má akúkoľvek kombináciu s iným druhom paliva alebo zdrojom energie.

Nadväzujúc na túto zmenu sa v § 27 ods. 1 ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2020 doplnil spôsob výpočtu ročného odpisu pri rovnomernom odpisovaní osobných automobilov patriacich do odpisovej skupiny 0 tak, že ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania 2 roky ustanovenej pre odpisovú skupinu 0.

Zmena spôsobu zaokrúhľovania odpisov

Od 1. 1. 2020 sa mení spôsob zaokrúhľovania odpisov. Podľa § 47 ZDP sa daňové odpisy alebo ich pomerná časť od 1. 1. 2020 už nebudú zaokrúhľovať na celé eurá nahor, ale budú sa zaokrúhľovať matematicky (§ 27 ods. 3 ZDP).

Odpisy sa vypočítajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bezo zmeny,
  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie

Účtovná jednotka sa po zaradení majetku do odpisovej skupiny rozhodne, ako bude majetok odpisovať, t. j. rovnomerne alebo zrýchlene. Rovnomerný odpis môže použiť pre všetky odpisové skupiny, zrýchlený odpis len pre druhú a tretiu odpisovú skupinu.

Spôsob odpisovania si určí účtovná jednotka pre každý novoobstaraný HM a nie je možné ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.

 

Pri výpočte daňových odpisov za rok 2020 môžete ako užitočnú pomôcku využiť našu aktualizovanú kalkulačku:

Kalkulačka pre výpočet odpisov

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.