Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).

Dátum publikácie:19. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 23. 10. 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len „opatrenie“), na základe Plánu práce na rok 2014.

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (ďalej len „vzor“). Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).

Účtovná jednotka predkladá oznámenie o dátume schválenia v prípade, ak zostavená neschválená účtovná závierka uložená v registri účtovných závierok je totožná so schválenou účtovnou závierkou príslušným orgánom právnickej osoby. V takom prípade podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení po schválení účtovnej závierky sa ukladá do registra účtovných závierok len dátum schválenia účtovnej závierky. Na základe oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky sa považuje, že účtovná jednotka má v registri účtovných závierok a v zbierke listín obchodného registra uloženú schválenú účtovnú závierku.

Účinnosť opatrenia sa navrhuje od 1. januára 2015.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.