Podnikatelia nie sú pripravení na eKasu

Podľa SKDP väčšina podnikateľov nie je pripravená na zavedenie eKasy. Slovenská komora daňových poradcov vníma návrh novely zákona ako reakciu na argumenty odbornej a podnikateľskej verejnosti, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy na trhu pokladníc.

Dátum publikácie:12. 6. 2019
Autor:SKDP

tt_registracna-pokladna-08-2017

Tlačová správa SKDP v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska

Väčšina podnikateľov nie je pripravená na zavedenie eKasy. Hovoria o tom aj priebežné výsledky prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska prostredníctvom aplikácie BiznisInfo.

Z oslovených podnikateľov, ktorých sa eKasa týka, sa najväčšia skupina vyjadrila, že sa rozhodli prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu (28,1 %).

Dalšie dve veľké skupiny nemajú dobré vyhliadky, pretože čakajú na certifikáciu svojho dodávateľa (17,36 %) alebo na inštaláciu pokladnice (14,88 %).

Dva a pol týždňa pred plánovaným termínom iba zlomok deklaroval, že má eKasu zavedenú. (6,5 %). Len veľmi málo podnikateľov (1,7 %) sa zatiaľ vôbec nezaoberalo zavádzaním ekasy.

 

Zdroj: aplikácia BiznisInfo

 

Slovenská komora daňových poradcov vníma návrh novely zákona ako reakciu na argumenty odbornej a podnikateľskej verejnosti, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy na trhu pokladníc.

 

Mária Sameková – Slovenská komora daňových poradcov:

„Verejnosť už dlhšie očakávala, že podobný krok príde. Podnikatelia vďaka novele získajú viac času na prechod na eKasu, získajú však predovšetkým istotu, že v prípade objektívnych príčin nebudú za nedodržanie termínu sankcionovaní. Certifikácie zariadení sa začali až vo februári a mnohí výrobcovia nestihli certifikovať všetky svoje zariadenia. Dvaja veľkí výrobcovia dokonca neboli schopní dokončiť certifikáciu. Problém nastal aj v dodávkach pokladničných systémov. Návrh novely zákona však vytvorí väčší priestor, aby si podnikatelia mohli svoju povinnosť splniť.“

Návrh novely rieši podnikateľov, ktorí si požiadali o kód a majú už objednanú ekasu od úspešne certifikovaného dodávateľa. Rieši aj skupinu podnikateľov, ktorí si predčasne zrušili DKP a nemajú ešte sprevádzkovanú novú ekasu. Nerieši však veľkú skupinu tých, ktorí si požiadali o kód a majú objednané zariadenie od dodavateľa zatiaľ bez úspešnej certifikácie.

Na problémy, ktoré sprevádza zavedenie eKasy upozorňujú podnikateľské organizácie už niekoľko týždňov.  

 

Ján Solík – Združenie mladých podnikateľov Slovenska:

„Na jednej strane vítame, že vláda začala tento problém riešiť a čiastočne odkladá termín. Na druhej strane treba povedať, že zvolené riešenie nie je dostatočné. Schválená novela nerieši problém pre skupinu podnikateľov, ktorých dodávateľom sa doteraz nepodarilo získať certifikáciu alebo majú riešenia, ktoré nie sú certifikované. Treba podotknúť, že dôvody chýbajúcich certifikátov sú rôzne. Časť výrobcov pokladníc pre časový stres nechala certifikovať iba niektoré svoje výrobky a iné zatiaľ nie, alebo sa objavili rôzne bezpečnostné problémy, ktoré môžu byť spôsobené rovnako časovým stresom ako aj nečestným úmyslom.“

Poznámky pod čiarou:


Autor: SKDP

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Funkcie

Partner