Zdanenie príjmu FO z predaja kryptomeny a investičného zlata

Fyzická osoba ako nepodnikateľ investovala do nákupu investičného zlata a kryptomeny. Ak investičné zlato predá a dosiahne príjem z kryptomeny, musí tieto príjmy zdaniť?

Dátum publikácie:1. 3. 2021
Autor:Ing. Martina Oravcová

tt_tabulka-kryptomien

Celá otázka:

Fyzická osoba ako nepodnikateľ investovala do nákupu investičného zlata a kryptomeny.

Ak investičné zlato predá a následne dosiahne aj príjem z kryptomeny, musí niektorý z týchto príjmov zdaniť?

Odpoveď:

Ak fyzická osoba obstarala investičné zlato, obstarala hnuteľnú vec.

Pri predaji investičného zlata dosiahne príjem z predaja hnuteľnej veci, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP). V súlade s týmto ustanovením je od dane oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci, okrem príjmov z predaja z hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

V právnych predpisoch sa kryptomena označuje ako virtuálna mena. Ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, ak nejde o príjem podľa § 6 ZDP (z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti), je príjem z predaja virtuálnej meny.

Predajom virtuálnej meny sa v zmysle § 2 písm. ai) ZDP rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny. Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z predaja virtuálnej meny sa zahrnuje príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (§ 8 ods. 2 ZDP). Za výdavok sa považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov (§ 8 ods. 12). Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (nemožno vykázať stratu). Výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu závisia od spôsobu nadobudnutia virtuálnej meny.

Záver:

Príjem z predaja virtuálnej meny sa zdaňuje, príjem z predaja investičného zlata sa nezdaňuje.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.