Vyšla novela zákona o dani z motorových vozidiel č. 339/2020 Z. z.

Novelou sa zavádza pevne stanovená ročná sadzba dane zvlášť pre ťahače a návesy, zavádzajú sa nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3. Za zdaňovacie obdobie roka 2020 sa bude daňové priznanie podávať na novom tlačive v posunutej lehote do 31. marca 2021 (namiesto doterajšieho 31. januára), zvýhodnilo sa platenie preddavkov.

Dátum publikácie:30. 11. 2020
Autor:Redakcia - Daňové centrum

tt_auto-kalkulacka-mince

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, bol vypracovný v súvislosti s požiadavkou autodopravcov na zníženie dane z motorových vozidiel.

Novela zákona o dani z motorových vozidiel bola schválená v NR SR dňa 5. novembra 2020 a vyšla v Zbierke zákonov č. 339/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2020. 

Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia pre autodopravcov prevádzkujúcich kamiónovú a autobusovú dopravu a to odstránením „párovania“ vozidiel návesovej jazdnej súpravy a zavedením nových nižších ročných sadzieb daní.

V tejto súvislosti sa použije pre všetky ťahače a návesy nižšia ročná sadzba dane než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla. Z tohto titulu sa na tento účel zavádza samostatná príloha č. 1a s aplikovaním sadzieb dane po automatickom zaradení všetkých vozidiel ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane. 

Okrem zavedenia novej prílohy č. 1a s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3. Pri vozidlách kategórie O4 sa zavádza paušálna úprava sadzby dane bez ohľadu na vek vozidla.

Ročná sadzba dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

 1. zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 2. zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 4. použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
 5. zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
 6. zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3:

 1. zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 2. zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 4. zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
 5. zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
 6. použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 %.

Upravené ročné sadzby dane sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.

Daňové priznanie

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021, je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle.

Výhodnejšie platenie preddavkov

Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021) daňovník neplatí.

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňovník zaplatí štvrťročné preddavky so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej dane alebo mesačné preddavky so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej dane.

 

V súvislosti so zavedením nového tlačiva daňového priznania už Ministerstvo financií SR vydalo vo Finačnom spravodajcovi:

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.