Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý, ktorý bude rozoberať napríklad počítanie obratu na účely registrácie pre DPH, oneskorenú registráciu a povinnosti s tým spojené vrátane možných sankcií. Posvieti si i na vznik daňovej povinnosti či právo na odpočítanie dane. Poradí vám, ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie a predstaví vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH.

Dátum publikácie:13. 7. 2016

Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

 • Počítanie obratu na účely registrácie pre DPH
 • Obrat a zdaňovacie obdobie u platiteľa DPH
 • Oneskorená registrácia a povinnosti s tým spojené vrátane sankcií


Vznik daňovej povinnosti 

 • Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (väzba na riadky DP a KV)
 • Nadobudnutie a dodanie tovaru v EÚ (väzba na riadky DP a KV a SV)
 • Vývoz a dovoz tovaru (riadky DP, KV a SV)
 • Služby dodané a prijaté zo zahraničia (väzba na riadky DP, KV a SV)


Rizikové osoby a ručenie za daň (ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie)

 

Právo na odpočítanie dane 

 • Hmotno-právne podmienky odpočtu DPH
 • Faktúra ako dôležitý aspekt odpočítavania dane


 Vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH

 • Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely (právo na odpočítanie dane, krátenie dane)
 • Dovoz tovaru z tretích štátov a preprava tovaru mimo SK priamo ku klientovi do iného členského štátu
 • Kúpa tovaru od zahraničnej osoby v SR zdaniteľnou osobou
 • Stavebné činnosti a riziká prenosu daňovej povinnosti na odberateľa
 • Výkon daňovej kontroly na nadmerný odpočet a nárok na úrok 
 • Fyzické poskytovanie služby a všeobecné pravidlo určenia miesta dodania služby (§ 15 ods.1)
 • Predaj a kúpa nehnuteľnosti (bežný predaj, konkurz, exekúcie) – vplyv u predávajúceho a kupujúceho

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

V cene je zahrnutá publikácia Úplné znenia zákonov:

20161018_205856

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Prílohy

Funkcie

Partner