Nákup kávovaru do kancelárie

Môže si dať spoločnosť do daňových výdavkov kávovar pre použitie iba v kancelárii?

Dátum publikácie:20. 1. 2020
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_espresso-v-sialke

Daňovým nákladom je podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť pri nákupe kávovaru posudzuje daňovú uznateľnosť nákladu vo väzbe, na aký účel sa kávovar bude používať, t. j. pre koho je určený. Ak ho spoločnosť zakúpila ako spotrebič pre zamestnancov na pracovisku, nákup kávovaru bude daňovo uznaným nákladom.

Ak by sa kávovar používal na reprezentatívne účely, na pohostenie obchodných partnerov, nákup nie je daňovo uznaným nákladom.

Zároveň výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 ZDP, kde patria aj výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk.

Záver:

Pokiaľ sa kávovar obstaral pre zamestnancov spoločnosti na občerstvenie počas výkonu pracovnej náplne, je to daňovo uznaný náklad.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.