Zaradenie bazéna do odpisovej skupiny

Spoločnosť obstarala murovaný bazén s plochou do 25m2, obstarávacia cena bola cca 70 000 €. Zaoberá sa natáčaním videoklipov a bazén využíva pri ich natáčaní. Odpisy majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov vo výške 80 %, 20 % je nedaňový náklad na súkromné účely. V ktorej odpisovej skupine sa bazén odpisuje?

Dátum publikácie:28. 7. 2020
Autor:Ing. Simona Jurišová

tt_bazen-more

Otázka:

Spoločnosť obstarala bazén (murovaná stavba v zemi) s krytom, ide o drobnú stavbu do 25m2, obstarávacia cena bola cca 70 000 €.

Spoločnosť sa zaoberá natáčaním videoklipov a tvorbou DVD a bazén využíva pri ich natáčaní. Odpisy majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov vo výške 80 %, 20 % je nedaňový náklad na súkromné účely.

V ktorej odpisovej skupine sa bazén odpisuje?

Odpoveď:

Z pohľadu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sú drobnými stavby také stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Podľa § 139b ods. 6 písm. a) stavebného zákona prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení patria medzi drobné stavby.

Takto vymedzené drobné stavby sú podľa prílohy č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zaradené v 4. odpisovej skupine.

V prípade, ak nemožno bazén v zmysle vyššie uvedeného považovať za drobnú stavbu, zaradí sa pod kód klasifikácie stavieb 126 - Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelanie a zdravotníctvo alebo 241 - Športové a rekreačné stavby. V tomto prípade by patrili do 6. odpisovej skupiny.

Záver:

Za predpokladu, že bazén spĺňa vyššie uvedené rozmery podľa § 139b ods. 6 písm. a) stavebného zákona, zaradí spoločnosť tento majetok do 4. odpisovej skupiny pod položku 4-16 s dobou odpisovania 12 rokov. Inak sa bazén zaradí do 6. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 40 rokov.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Simona Jurišová

Súvisiace aktuality

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.