Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o.

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Obsah

Dátum publikácie:23. 6. 2014
Autor:Ing. Marián Drozd
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnosti
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2016

Cieľom tohto príspevku je poukázať na hlavné zásady pri rozdeľovaní zisku (úhrade straty) tuzemských spoločností s ručením obmedzeným.

Článok vychádza z platného a účinného právneho stavu (de lege lata), a to ku dňu jeho publikácie.

Zhrnutie

  • Podmienky pre rozdelenie zisku vrátane výplaty podielov na zisku stanovuje Obchodný zákonník.
  • O rozdelení zisku (úhrade straty) rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti, pričom sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  • Vyplatené podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po 31. decembri 2003 nie sú predmetom dane.
  • Prijaté podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie do 31. decembra 2003 sa zdaňujú podaním daňového priznania.
  • Podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie do 31. decembra 2003, ktoré boli vyplatené v roku 2013, sa zdaňovali osobitným spôsobom (15 % zrážková daň).

Každý subjekt, ktorý legálne podniká, sa považuje za podnikateľa, pričom podnikateľskú činnosť vykonáva hlavne za účelom dosiahnutia zisku. Napokon samotný Obchodný zákonník definuje podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Aj keď podnikateľ (napr. obchodná spoločnosť) vykonáva činnosť za účelom dosiahnutia zisku, nie je nič výnimočné, že sa dostane „do červených čísel“, t. j. dosiahne stratu.

Samozrejme, že ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Aj pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník. Na tieto pravidlá nadväzujú aj účtovné predpisy a daňové predpisy.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.