1. Daňový tip: Podnikateľ má nárok na uplatnenie výdavkov na stravovanie

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov si môže daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zahŕňať do daňových výdavkov aj výdavky na stravovanie. Tieto výdavky je možné uplatniť v rozsahu ako u zamestnancov v zmysle Zákonníka práce za každý odpracovaný deň. Výdavok na stravovanie nemožno uplatniť za deň, v ktorom daňovník uplatnil cestovné náhrady.

Obsah

Dátum publikácie:3. 7. 2014
Autor:Ing. Anton Kolembus
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2016

TIP: Podnikateľ má nárok na uplatnenie výdavkov na stravovanie

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov si môže daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) zahŕňať do daňových výdavkov aj výdavky na stravovanie.

Tieto výdavky je možné uplatniť v rozsahu ako u zamestnancov (v zmysle Zákonníka práce) za každý odpracovaný deň. Výdavok na stravovanie nemožno uplatniť za deň, v ktorom daňovník uplatnil cestovné náhrady.

Dobrá rada:

Kupujte si stravovacie poukážky. Nemusíte preukazovať nákup teplého hlavného jedla.

Výdavkom je suma vo výške stravného najviac do výšky 100 % stravného určeného pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Výdavky podľa tohto ustanovenia musí daňovník preukázať, a to napr. dokladom o nákupe stravných lístkov alebo stravovacích poukážok, alebo dokladom o nákupe teplého hlavného jedla. Nejde však o paušálne uplatňovanie výdavkov, ale daňovník ich výdaj musí preukázať v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Daňovník si môže uplatniť výdavok na stravné vynaložený za každý odpracovaný kalendárny deň.

Dobrá rada:

Veďte si priebežne evidenciu pracovnej doby!

Výdavky podľa tohto ustanovenia nemôže uplatniť daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vtedy, ak okrem podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vykonáva súčasne aj závislú činnosť a v súvislosti s jej výkonom mu vzniká nárok na:

Pozor:

Výdavky na stravovanie nemôže uplatniť daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky a ak má podnikateľ len príjmy z prenájmu.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov sa vzťahuje len na daňovníkov dosahujúcich tzv. aktívne príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Výdavky na stravovanie si nemôže uplatniť daňovník, ktorý má len príjmy podľa § 6 ods. 3§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, tzn. príjmy z prenájmu alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu vyplácané podľa autorského zákona, alebo kombináciu týchto príjmov.

Príklad č. 1:

Ako má podnikateľ preukazovať, že pracoval v kalendárnom dni? Môže si uplatňovať výdavky na stravovanie aj za sobotu, prípadne nedeľu, ak v skutočnosti pracuje?

Riešenie:

Podnikateľ preukazuje vykonávanie práce v kalendárnom dni napr. evidenciou dochádzky na pracovisko, vedením knihy dochádzky. Ak podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť aj v sobotu alebo nedeľu, je potrebné túto skutočnosť dokladovať napr. evidenciou dochádzky.

Príklad č. 2:

Podnikateľ je zamestnaný v riadnom pracovnom pomere. Súčasne vykonáva v popoludňajších hodinách, a to cez soboty a nedele podnikateľskú činnosť (vlastní živnostenské oprávnenie). Môže si uplatňovať na čas, keď vykonáva podnikateľskú činnosť, výdavky na stravovanie?

Riešenie:

Nárok na stravné má daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Vychádzajúc z dikcie ustanovenia zákona podnikateľ má nárok na stravné za odpracovaný deň, ak mu za tento deň nevzniká súčasne nárok na stravné v súvislosti s výkonom závislej činnosti, t. j. neodpracoval v takýto deň ako zamestnanec viac ako 4 hodiny.

 

Poznámka redakcie:
§ 19 ods. 2 písm. p) ZDP

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.