Predaj a nákup rúšok cez predajný automat

Ako sa postupuje v prípade predajných automatov a tržieb z nich? Spoločnosť - platiteľ DPH, má predajný automat na predaj rúšok. Keď si niekto chce kúpiť rúško, tak samozrejme nebude mať oficiálny doklad, keďže na predajné automaty sa nevzťahuje povinnosť e-kasy. Akým spôsobom sa vedú tržby (a s tým súvisiaca DPH) u predávajúceho? Ako si môže kupujúci dať do nákladov zakúpené rúška, keď nemá žiadny doklad?

Dátum publikácie:6. 4. 2020
Autor:Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od:1. 5. 2004

tt_rusko-notebook (1)

A. Pohľad predávajúceho

Automaty upravuje špecificky § 19 ods. 7 zákona o DPH.

Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze, vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze (resp. známky) z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

Spoločnosť bude mať teda relevantný výstup z automatu, zaúčtuje tržby na základe súhrnného účtovného dokladu do výnosov.

Odporúčame účtovať na mesačnej báze, keďže sa účtovné prípady v súlade s § 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve majú účtovať priebežne.

B. Pohľad kupujúceho

Účtovné predpisy predaj prostredníctvom automatu špecificky neriešia. Každý účtovný zápis však musí byť podložený účtovným dokladom

Ak absentuje externý doklad podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, potom je nutné minimálne vytvoriť interný účtovný doklad, hoci v takýchto prípadoch je ťažké zabezpečiť aj jeho 100% preukázateľnosť.

Môžu sa urobiť fotky z nákupu, prípade interné nariadenie o realizácie nákupu cez automat, určiť, kde sa nachádza a pod. Pokiaľ bude kupujúci iniciatívny, môže zavolať aj do firmy, ktorá automat vlastní a pýtať si nejaké potvrdenie. Oplatí sa to v prípadoch, že ide o vyššie sumy. Riziko spočíva v tom, že pokiaľ doklad nebude dostatočne vierohodný, spoločnosť nemôže uplatniť daňový náklad. Doklad na účely odpočítania DPH spoločnosť v postavení odberateľa mať nebude, preto celú hodnotu zaúčtuje do nákladov.

V podvojnom účtovníctve by sa zaznamenal zápis 527AE/211, ak sa na nákup vybrala hotovosť.

 

Poznámka redakcie:

§ 19 ods. 7 zákona o DPH

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.