Prepočet zahraničnej pracovnej cesty

Zamestnanci predkladajú vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v mene euro. Aký kurz majú použiť pri prepočte sumy stravného z cudzej meny na menu euro a aký pri prepočte ostatných náhrad (ubytovanie, parkovanie, cestovné lístky...) platených v cudzej mene na menu euro? Aký bude kurz v prípade, ak sa preddavok neposkytne vôbec a aký v prípade, ak sa poskytne preddavok v eurách? Preddavok v cudzej mene spoločnosť neposkytuje.

Dátum publikácie:10. 8. 2017
Autor:Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od:1. 7. 2010
Právny stav do:31. 12. 2017

tt_muz-s-kufrom-cestuje

Výdavky spojené s vykonanou pracovnou cestou zamestnanca musí znášať zamestnávateľ a zamestnanec nie je povinný vynakladať na pracovné cesty svoje finančné prostriedky.

Pri zahraničnej pracovnej ceste je zamestnávateľ povinný podľa § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poskytnúť zamestnancovi preddavok v každom prípade, t. j. aj bez požiadania zamestnanca. Suma preddavku má byť primeraná podmienkam zahraničnej pracovnej cesty, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi určil.

Preddavok by sa mal poskytnúť v takej mene, ktorá platí pre danú krajinu, kde zamestnanec ide na pracovnú cestu.

Pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v eurách na cudziu menu a naopak použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.

Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu sa v praxi poskytuje zamestnancovi skôr ako v deň nástupu na zahraničnú pracovnú cestu a zamestnávateľ ešte nevie tento kurz. V tomto prípade pre určenie sumy preddavku na stravné sa použije kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený a pri vyúčtovaní náhrad sa suma stravného prepočíta kurzom, ktorý bude platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.

Tento kurz sa nepoužíva na vyúčtovanie cestovných náhrad a ani sa neaplikuje pri vyúčtovaní náhrad v tom zmysle, že by sa stravné v každom prípade prepočítavalo týmto kurzom.

Záver:

Na prepočet sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sa použije kurz ECB (NBS) platný v prvý deň mesiaca, kedy sa zahraničná pracovná cesta začala. Na vyúčtovanie cestovných náhrad sa použije kurz v deň predchádzajúci dňu vyúčtovania pracovnej cesty. V prípade, že bol poskytnutý preddavok na stravné, použije sa kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený.

 

Poznámka redakcie: 

§ 36 zákona č. 283/2002 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.