Daňové priznanie starobného dôchodcu

Môže poberateľ starobného dôchodku, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti, uzavrieť zmluvu o poskytnutí administratívnych prác? Do akej výšky príjmu nemusí podať daňové priznanie, ak nebude mať žiadne iné príjmy okrem starobného dôchodku?

Dátum publikácie:14. 10. 2020
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

Image41680

Otázka:

Ak je poberateľ starobného dôchodku zároveň konateľom v spoločnosti (s. r. o.) bez nároku na odmenu, môže s touto spoločnosťou uzavrieť Zmluvu o poskytnutí administratívnych prác (zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka)?

Do akej výšky príjmu nemusí za rok 2019 a za rok 2020 podať daňové priznanie, ak nebude mať žiadne iné príjmy okrem starobného dôchodku?

Odpoveď:

Zmluva o poskytnutí administratívnych prác sa môže uzavrieť podľa obchodného (občianskeho) práva za predpokladu, že nie sú naplnené znaky závislej činnosti, a teda nejde o zastretý zamestnanecký pomer.

Daňové priznanie v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, ktoré nepresahujú 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Do úhrnu príjmov sa nezahrnujú príjmy zdanené zrážkovou daňou, ani starobný dôchodok, keďže je od dane oslobodený.

Záver:

Ak dôchodca dosiahne zdaniteľné príjmy neprevyšujúce 1 968,68 € v roku 2019 (50 % z 3 937,35 €) a v roku 2020 neprevyšujúce 2 207,10 € (50 % zo 4 414,20 €), daňové priznanie sa podávať nemusí.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.