Desatoro, ako úspešne čeliť daňovej kontrole

Uvoľnenejší pohľad na „súboj“ daniarov s podnikateľmi. Kuriozity zo sveta i domova. Rady, ako byť na kontrolu pripravený.

Dátum publikácie:8. 10. 2018
Autor:Ing. Emil Burák, PhD.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami

Desatoro, ako úspešne čeliť daňovej kontrole

Medzi hlavné stresové faktory podnikateľa patrí aj daňové konanie. Ambíciou nasledovných riadkov je načrtnúť program sebaovládania a psychologických východísk na to, aby podnikajúci daňový subjekt zbytočne nepopudil daňového kontrolóra proti sebe nechcene a bez závažného dôvodu ihneď pri začiatku komunikácie.

Daňová prax v SR za roky 1990 – 2018 odporúča chrániť sa pri daňovej kontrole aj rešpektovaním nasledovných desať odporúčaní:

 1. Dôsledne dodržuj termín.
 2. Priprav a prekontroluj si doklady požadované ku kontrole.
 3. Zváž, na ktoré potenciálne nezrovnalosti upozorníš.
 4. Pripomeň si svoje práva a povinnosti.
 5. Stratený doklad dohľadaj.
 6. Nepoučuj daňový úrad, že dokazovať musí on.
 7. Ak nevieš presvedčiť daňovú kontrolu, povolaj odborníkov.
 8. Šetri si nervy – daj sa pri kontrole zastúpiť.
 9. Zbieraj názory daňových odborníkov.
 10. Vyjadri nesúhlas s názorom daňovej kontroly.

Daňové chyby v SR očami poradcov

Akých chýb v zdaňovaní sa majú daňovníci vyvarovať, ak nechcú zaplatiť na daniach viac, ako je nevyhnutné? Najviac o tom, okrem kontrolórov daní a audítorov, vedia určite daňoví poradcovia, ktorí podčiarkujú podľa ich skúseností za uplynulé štvrťstoročie vývoja moderného zdaňovania v SR najmä nasledovné časté chyby pri daňovej kontrole:

 • nesprávne vyplnenie alebo chybný prenos zostatkov v účtovných výkazoch, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov,
 • chybné účtovanie v rozlišovaní jednoduchého a podvojného účtovníctva; v podvojnom napríklad chybné účtovanie v hlavnej účtovnej knihe; v jednoduchom účtovníctve napríklad chybné účtovanie v peňažnom denníku, chybné rozlíšenie medzi účtovaním príjmov a výdavkov (rozdiel môže ovplyvniť základ dane),
 • chyby v účtovaní odpisov majetku,
 • neznalosť tvorby vnútorných smerníc alebo kalkulačných vzorcov pri účtovaní tzv. pomerových nákladov,
 • neodčlenenie financií použitých na podnikateľské účely a na osobnú spotrebu v pokladnici (veľa podnikateľov si z kasy berie peniaze, takže má v nej sústavne manko),
 • nezaúčtovanie niektorých účtovných dokladov,
 • chybné účtovanie DPH platiteľov tejto dane,
 • nevedenie niektorých účtovných kníh, tzv. pomocnej evidencie (kniha pohľadávok a záväzkov, došlých a odoslaných faktúr a pod.),
 • chybné účtovanie cestovných náhrad pri automobiloch (rozdielne pre automobil vložený do obchodného majetku a nevložený do obchodného majetku).

Príprava na kontrolu daní u kontrolovaného (čo si vyžaduje daňová kontrola podľa zákona)

Každé vážne konanie k úspechu vyžaduje dôkladnú prípravu. Podobne aj v prípade daňovej kontroly u kontrolovaného.

Keď je táto ohlásená, nezabudnite podľa zákona číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (tzv. daňový poriadok) minimálne na týchto 5 vecí:

 1. Prichystajte si účtovné a daňové doklady podľa prijatého oznámenia od daniarov (úplné účtovné a daňové doklady za kontrolované obdobie, daňová a účtovná evidencia vyžadovaná predpisom, skompletizovaná podporná dokumentácia, ktorá preukazuje daňový výdavok – správy zo služobiek, maily s dodávateľmi či odberateľmi, dodacie listy, preberacie protokoly, objednávky, fotodokumentácia).
 2. Vyselektujte možné problémové doklady a pripravte si argumenty s návrhom svedkov či znaleckého posudzovania, aby ste sa nedostali do dôkaznej núdze.
 3. Vytlačte si účtovnú evidenciu za kontrolované obdobie.
 4. Pripravte si základné dokumenty o spoločnosti.
 5. Prichystajte si zákonom stanovené interné predpisy spoločnosti.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.