Samozdanenie pri cezhraničných dodávkach

Základné princípy pre uplatnenie samozdanenia pri cezhraničných dodávkach tovarov a služieb:

  • miesto dodania je v tuzemsku,
  • príjemca tovaru alebo služby je platiteľom dane, resp. zdaniteľnou osobou,
  • dodávateľom je osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, príp. bydlisko v inom členskom štáte,
  • odberateľom (príjemcom) je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania (je usadená) v tuzemsku.

Obsah

Dátum publikácie:2. 12. 2015
Autor:Ing. Anna Jurišová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 11. 2015
Právny stav do:31. 12. 2018

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anna Jurišová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner