Daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy

Nie všetky príspevky čerpané na zmiernenie vplyvu koronakrízy sú od dane oslobodené, čo v praxi spôsobuje nejasnosti. Sumarizujeme, ako jednotlivé príspevky štátnej pomoci čerpané v rámci rôznych pandemických opatrení zdaniť a zaúčtovať.

Dátum publikácie:16. 3. 2021
Autor:Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA

tt_euro-covid-19 (1)

Zákonom č. 416/2020 Z. z. došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane.

Podľa tohto ustanovenia ide o plnenia v rámci aktívnej politiky práce poskytované v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činností, z ktorých mu plynú príjmy podľa § 6 ZDP.

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu príspevky pre právnické aj fyzické osoby na podporu udržania pracovných miest poskytovaných v rámci aktívnej politiky štátu sú oslobodené od dane.

Ide predovšetkým o príspevky poskytované z projektu Prvá pomoc a Prvá pomoc plus realizovaných prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti.

Medzi tieto príspevky patrí jednak príspevok zamestnávateľom na náhradu mzdy zamestnancov, ale aj príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO. Uvedené je dôležité pre správne vypočítanie dane a uplatnenie správnej sadzby dane.

Keďže podľa platnej novely ZDP nie sú tieto príspevky zdaniteľným príjmom, má ich správne vyjadrenie vplyv aj pri uplatnení zníženej 15 % sadzby dane (hranica príjmov do 100 000 eur za rok 2020 sa posudzuje len za zdaniteľné príjmy), ako aj pri posúdení kritéria podať daňové priznanie (daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahnu sumu 2 207,10 eura alebo ak vykazuje daňovú stratu).

NEPREHLIADNITE!

Zákonná úprava spresňuje zdaňovanie výlučne presne vymedzených plnení, avšak schéma štátnej pomoci vychádza naprieč viacerými ministerstvami. Iba niektoré z nich sú od dane oslobodené.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Odporúčame tiež: 

Štátna pomoc na prelome dvoch účtovných období a jej vplyv na základ dane právnických osôb

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.