Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb

Daňová optimalizácia je legálny spôsob správneho vykázania základu dane. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Pozrite si najčastejšie prípady, s ktorými sa účtovná jednotka v praxi stretne.

Dátum publikácie:2. 10. 2020
Autor:Ing. Anton Kolembus

tt_zena-s-prasiatkom

Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt nevyhnutne povinný odviesť štátu.

Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Pri legálnej daňovej optimalizácii daňovník analyzuje a uplatňuje v praxi všetky dostupné prvky, ktoré umožňujú znížiť daňový základ, využíva rôzne variantné riešenia uplatnenia daňových výdavkov a využíva prípadné medzery v daňových zákonoch.

V odbornej ekonomickej literatúre je daňová optimalizácia spájaná s daňovým plánovaním. Daňové plánovanie možno považovať za širšiu oblasť, ako je daňová optimalizácia. Daňové plánovanie predstavuje jednu zo zložiek plánovania podnikateľských subjektov, ktoré sa zaoberá nielen optimalizáciou daní, ale aj výberom daňového prostredia, spôsobmi platenia preddavkov, spôsobom komunikácie so správcom dane a podobne.

Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Toto rozhodnutie ovplyvňuje najmä predmet podnikania a výška potrebného vstupného kapitálu. Výsledok rozhodnutia ovplyvní spôsob zodpovednosti za podnikanie (ručenie za svoje záväzky), spôsob a výšku zdaňovania a následne aj spôsob daňovej optimalizácie.

Ak sa podnikateľ rozhodne podnikať ako fyzická osoba, jeho príjmy budú zdaňované daňou z príjmov fyzických osôb vo výške 15 % alebo 19 % zo základu dane. Ak základ daňovníka presiahne 176,8-násobok životného minima, uplatní sa sadzba dane až vo výške 25 %. Ak sa daňovník rozhodne podnikať formou právnickej osoby, jej príjmy budú zdaňované sadzbou dane 15 % alebo 21 %.

Daňovník podnikajúci ako fyzická osoba sa taktiež musí rozhodnúť, či bude preukazovať na daňové účely vynaložené výdavky a akým spôsobom ich bude uplatňovať. Daňovník môže viesť účtovníctvo alebo uplatňovať daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ak sa daňovník nechce zaťažovať vedením účtovníctva alebo vedením daňovej evidencie, či už vlastnými silami alebo externou firmou, môže sa rozhodnúť pre uplatňovanie paušálnych výdavkov. Paušálne výdavky uplatňujú podnikatelia aj v prípade, že predmet ich podnikateľskej činnosti má nízku nákladovosť a uplatnenie paušálnych výdavkov je pre nich daňovo výhodné.

Aby daňovník správne vykázal optimálny základ dane a následne daňovú povinnosť, je potrebné, aby dôsledne poznal daňový zákon, ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov, ktoré príjmy sú oslobodené od dane z príjmov, ktoré výdavky je možné pokladať za daňové výdavky [§ 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, § 19 zákona o dani z príjmov] a ktoré výdavky nie je možné považovať za daňové výdavky (§ 21 zákona o dani z príjmov).

Súčasne by sa mal oboznámiť s pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami a so spôsobom výpočtu základu dane (§ 4 a § 17 zákona o dani z príjmov).

Pri zisťovaní základu dane musí podnikateľský subjekt postupovať podľa § 4, § 14 a § 17 zákona o dani z príjmov. Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu príjmov a výdavkov a pri účtovaní v podvojnom účtovníctve z výsledku hospodárenia.

V predkladanom článku sa zaoberáme najčastejšími prípadmi daňovej optimalizácie, s ktorými sa účtovná jednotka v praxi stretne:

 
Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.