Tlačivá a formuláre

Pripravili sme pre vás najčastejšie používané tlačivá a formuláre z daňovej a účtovnej oblasti. Vzory tlačív a formulárov si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.
Ostatné editovateľné tlačivá si môžete vyhľadať cez vyhľadávacie okienko vpravo hore na stránke Daňového centra (Zdroj: Tlačivá a formuláre) a sú prístupné len predplatiteľom portálu.

Dátum publikácie:1. 1. 2016

Daň z príjmov

Daňové priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018:

Oznámenie o vykonanej úprave základu dane (2018)

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (2018)

 
Daňové povinnosti k dani zo závislej činnosti:

DPH

Účtovníctvo

Účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2018:

Miestne dane

Ostatné

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner